ถ้าพูดถึง ราคานั้น คงมีความเกี่ยวข้อง กับเรื่องของ Supply and Demand ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนอาจทราบอยู่แล้ว โดยแล้วทั่วไปสิ่งใดที่มีความต้องการมากขึ้น ราคาย่อมขึ้นตาม เป็นการปกติโดยทั่วไป แล้วทีนี้ มันเกี่ยวข้องกับการ ทำบัญชี หรือ จัดทำงบการเงินประจำปี ของบริษัทจดทะเบียนอย่างไร ?

          ก็แน่นอนว่าการลดต้นทุนหรือควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทอาจเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญ ในการแข่งขันของธุรกิจ  การวางกลยุทธ์ด้านต่างๆ ของแต่ละธุรกิจ ก็เพื่อผลประกอบการที่ดี เป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจ และในด้านการจัดทำบัญชี หรืองบการเงินประจำปี หลายบริษัท ก็เลือกที่จะใช้บริการ สำงานบัญชี หรือ รับทำบัญชี เหตุผลก็เพราะ สามารถลดต้นทุนใน การทำบัญชี ทั้งในแง่ของ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ ค่าใช้จ่ายด้าน โปรแกรมบัญชี อีกทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว เพราะ สำนักงานบัญชีย่อมมีความเชียวชาญด้าน การบัญชี พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า


            งบการเงินประจำปี ในการจ้างบริการ ผู้รับทำบัญชี หรือ สำนักงานบัญชี บริษัทที่ว่าจ้างมักจะส่งเอกสารให้ ผู้ทำบัญชี ในระยะเวลาที่พร้อมๆกัน ทำให้ปริมาณงานสูงขึ้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้จัดทำงบการเงินจะต้องรีบจัดทำบัญชีให้เสร็จ และได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบให้เสร็จ เพราะ งบการเงินมีกำหนดเวลาการส่งงบการเงิน ถ้าส่งงบล่าช้าอาจมีค่าปรับได้
             สำนักงานบัญชี จึงอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในช่วงนี้  ทั้งในด้านบุคคลที่อาจต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน ยิ่งใกล้เวลาที่ต้องส่งงบนั้น อาจต้องทำงานกันถึง เวลาตี 2-3 กันเลย และการที่ทุกบริษัทต้องการจะส่งงบให้ทันกำหนดอาจทำให้เกิดการเสนอราคาที่สูงขึ้น นี้อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ค่าบริการ รับทำบัญชี อาจสูงขึ้นได้

แล้วทำยังไงดี ?  ก็ถ้าเป็นไปได้ ควรรวบรวมเอกสารด้านบัญชี ส่งให้ ผู้ทำบัญชี เร็วขึ้นอีกนิด ถ้าส่งเอกสารประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ไม่เกินมีนาคม ได้ยิ่งดี เพราะอาจต่อรองราคาได้ถูกกว่าช่วงที่ใกล้จะถึงกำหนดส่งงบการเงินประจำปี

งบการเงินรอบปกติ อาจมีกำหนดส่งไม่เกิน สิ้นเดือน พฤษภาคม


(ณัฐชา | บริการด้านบัญชีและภาษี รับทำบัญชี งบการเงิน 086-0033702)