ในการประกอบกิจการสิ่งสำคัญ คือ ความน่าเชื่อถือ และในการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้นั้นอย่างหนึ่ง คือ การจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ จดทะเบียน นิติบุคคล สามารถส้รางเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอีกหลายๆอย่าง ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการของคุณ ถ้าคุณจะจดทะเบียน ก็มีข้อแตกต่างกันออกไปตามแต่ประเภทของการจดทะเบียน หลายคนก็ถามเข้ามา ว่าจะจดทะเบียนบริษัทดีไหม หรือ ห้างหุ้นส่วน มีข้อแตกต่างอย่างไร ณัฐชา | บริการด้านภาษีและบัญชี จะนำแนะข้อแตกต่าง ดังนี้

จดทะเบียน  พาณิชย์ หรือ ร้านค้า

ข้อดีอันดับแรกๆเลยของการจดทะเบียนพาณิชย์ คือ ไม่ต้องนำส่งงบการเงิน ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปี ได้หลักหมื่น กันเลยที่เดียว และ ถ้ารายได้ของกิจการของคุณ ไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม

ซึ่งถ้ากิจการของคุณเป็นประเภท ค้าขาย หรือ ซื้อมาขายไป ถ้าอยากประหยัดด้านการปิดงบการเงินและตรวจสอบบัญชีรายปี แนะนำ จดทะเบียน พาณิชย์ ก็ดี

แต่ก็จะมีกิจการบางประเภทที่ไม่สามารถจดทะเบียน พาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นงานด้านบริการ เช่น ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ที่ไม่มีสินค้าวางขาย เป็นต้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าจดทะเบียนจะถูกกว่า ใช้จำนวนหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ความน่าเชื่อถือปานกลาง ต้องส่งงบการเงินและรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี

แต่มีข้อยกเว้น อีกอย่างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน30ล้านบาทและมีรายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาท ไม่ต้องมีรายงานผู้สอบบัญชีและไม่ต้องส่งรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายความว่าถ้าเราเข้าเงื่อนไขก็นำส่งแต่งบการเงิน ไม่ต้องมีรายงานตรวจสอบบัญชี และถ้าคุณมีรายได้ไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายรายปีก็จะถูกลงไป

บริษัทจำกัด

ค่าจดทะเบียนบริษัท จะสูงกว่า ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ใช้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ต้องนำส่งงบการเงินและรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ข้อดีที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือสูง