การแก้ปัญหา โปรแกรมบันทึกข้อมูล แบบ ภ.ง.ด 53 เข้าไม่ได้ win7 หรือ win10

การแก้ไข โปรแกรม PND 1/3/53 ERROR (windows 7 or windows 10 64bit)

1.ไปที่ C:\Program Files (x86)\Rdinet\ (ในช่อง search หาไฟล์นามสกุล .ocx ที่ขึ้น error ทั้งหมด แล้วกด copy ไปที่….. ต่อข้อ2 )

2.นำไปวางที่ C:\Windows\SysWOW64

3.  ไปที่ Search  พิมพ์คำว่า cmd เพื่อค้นหา แล้วคลิกขวาเลือก Run as administrator หรือ เรียกใช้แบบผู้ดูแล

4.หน้าต่าง Command Prompt

ให้พิมพ์คำว่า  regsvr32 c:\windows\syswow64\ไฟล์นามสกุล .ocx ที่ error  เช่น

regsvr32 c:\windows\syswow64\tabctl32.ocx

กด enter จะแสดงข้อความ

ทำไปจนครบทุกไฟล์ที่ขึ้น error

ตัวอย่างชื่อไฟล์ (comdlg32.ocx,tabctl32.ocx ,crystl32.ocx ,Msflxgrd.ocx,Msmask32.ocx)

ลองเข้าโปรแกรม