บริการของเรา

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีและให้คำแนะนำแนวทางการทำบัญชีที่ถูกต้องซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของธุรกิจโดยการทำบัญชีจะให้ความสำคัญในการทำบัญชีที่มีคุณภาพ มีพนักงานบริการไปรับเอกสารของลูกค้าและบริการไปยื่นแบบภาษีให้ลูกค้า เป็นการเพิ่มความสะดวกในการรับทำบัญชีให้ลูกค้า ซึ่งตรงกับพันธกิจของสำนักงานบัญชีเราคือ accounting one stop service ให้บริการแบบครอบคลุมในด้านบัญชี พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการทำบัญชีให้ธุรกิจของคุณ อย่างถูกต้อง

 • รับทำบัญชีรายเดือน/รายปี รายเดือน คือ คิดค่าทำบัญชี เป็นเดือนละครั้ง เก็บเอกสารจัดทำบัญชียื่นแบบภาษีของรอบเดือน / รายปี คือ คิดค่าทำบัญชี เป็นเหมาจ่ายเป็นรายปี ข้อดีคือ ราคาทำบัญชีจะถูกกว่ารายเดือน และสะดวกกว่าเราจะดูแลการทำบัญชีของท่าน  อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละรอบบัญชีเดือน
 • รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชี แนะนำการทำบัญชีที่ถูกต้อง อาจเข้าไปดูระบบงานบัญชีเป็นรายครั้งตามแต่ตกลงข้อดี คือ ธุรกิจของท่านมีการทำบัญชีที่ถูกต้องเหมาะกับเจ้าของกิจการที่ต้องการบริหารงานด้านการบัญชีอย่างใกล้ชิดด้วยพนักงานของตนเอง
 • รับวางระบบบัญชี สำนักงานบัญชีบริการจัดระบบการทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่พึ่งเริ่มธุรกิจ โดยเราจะให้คำแนะนำการทำบัญชีที่ถูกต้อง
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ปิดงบการเงินประจำปีของกิจการ บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ราคามิตรภาพ การบริการที่เป็นกันเองใส่ใจในรายละเอียด หรือ อ่านบทความเกี่ยวกับงบการเงิน

บริการจดทะเบียนบริษัท,จดเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 • บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน เริ่มต้นธุรกิจใหม่ จดทะเบียนนิติบุคคลจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุริจของท่าน เราบริการรับจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน แนะนำในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย เช่น อำนาจของกรรมการ,จำนวนการถือหุ้น ซึ่งมีผลในการดำเนินธุรกิจ
 • บริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ หรือเพิ่ม สาขา ให้เราบริการดำเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงให้คุณได้ รวดเร็ว บริการดี ไม่ยุ่งยาก
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ที่มีรายได้,บริษัท,ห้างหุ้นส่วน,บุคคลธรรม ที่มีรายได้ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ทำตรายาง ออกแบบตรายางของบริษัท ในการประทับตรา มีหลายแบบให้เลือก

บริการด้านภาษี

 • ให้คำแนะนำในการวางแผนด้านภาษี
 • บริการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด 1,3,53
 • บริการยื่นแบบภาษี ภ.พ 30
 • บริการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด 51,50
 • บริการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด 91,90