จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถ ลดค่าใช้จ่ายการจัดทำบัญชีของบริษัทลงได้ ทั้งค่าโปรแกรม ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เพียงแค่จ้างเราดูแล ระบบงานบัญชีให้ทั้งระบบให้ ค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณงาน หรือปริมาณเอกสาร

แต่เราช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทคุณได้ แน่นอน

สำนักงานบัญชี ณัฐชา บริการด้านงานบัญชีและภาษี 086-0033702 คุณฟ้า